ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН404-11/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака из општег речника јавне набавке: 34928470.

Саобраћајна сигнализација – измена позива

Саобраћајна сигнализација – позив

Саобраћајна сигнализација – документација

Scroll To Top