ВЕСТИ:
Почетна / вести / образовање / ОШ „Војвода Мишић“ Софтвер „Транспарентна школа”
ОШ „Војвода Мишић“ Софтвер „Транспарентна школа”

ОШ „Војвода Мишић“ Софтвер „Транспарентна школа”

Основна школа „Војвода Мишић” из Пецке у новој школској години у циљу побољшања контроле над образовањем и васпитањем деце уводи једну новину у свом раду. Реч је о коришћење софтвера „Транспарентна школа”, који родитељима омогућава да се на брз и једноставан начин информишу о свим битним школским активностима свог детета, а школи да прегледније води евиденције података о сваком ђаку и одржаном часу.

– Сада ћемо на једном месту имати податке о присуству на настави, оствареном успеху из сваког премета, најављеним контролним или писменим задацима и родитељским састанцима – изјавио је Слободан Тодорић, директор школе, истичићи да ће то допринети да се благовременим реаговањем родитеља и наставника обезбеди бољи учинак ученика и да ће превентивно утицање спречити и смањити неоправдано одсуствовање са часова.

Очекује се и и то да боља комуникација између родитеља и школа, коју овај софтвер нуди, спречи манипулисање са информацијама и подигне ниво одговорности родитеље и школе за успех детета.

– Кроз ову апликацију, уз висок ниво безбедности, школа ће за сваког ученика имати прегледну евиденцију оцена и изостанака, затим распоред часова са наставним планом и прегледом активности на часу. Ту је и могућност постављања и преузимања материјала и скрипти, онда преглед похвала и опомена за ученике, заказаним проверама знања и састанцима са родитељима, као и лични подсетник за наставнике. Родитељима и старатељима су доступне информације о свакој добијеној оцени, изостанку и свему осталом што се односи на њихово дете и то и преко СМС поруке или е-маил-а – каже Милан Петровић, самостални стручни сарадник за послове информационих система у Општинској управи Осечине.

Он је реализатор увођења овог бесплатног заједничког пројекта локалне самоуправе и школе, а и његов руководилац у сарадњи са Мирјаном Рабат, професором информатике у школи у Пецкој.

Scroll To Top