VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 5)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje javnog osvetljenja

javno osvetljenje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke održavanje javnog osvetljenja, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge. Oznaka i ... Read More »

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja  u Osečini

Na osnovu člana 149. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253-Osečina www.osecina.com Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Opis predmeta: izvođenje ... Read More »

O DODELI UGOVORA javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2017/2018 godinu

prevoz putnika

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-25/2017 Broj odluke: 404-25/2017 Datum:31.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Alko turs“ d.o.o. Valjevo, Unska ... Read More »

Nabavka nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-26/2017 Broj odluke: 404-26/2017 Datum: 21.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave opštine Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENJUJE UGOVOR SE DODELJUJE ... Read More »

DODELA UGOVORA – Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-11/2017 Broj odluke: 404-11/2017 Datum: 11.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE: GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike ... Read More »

DODELA UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini,

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-9/2017 Broj odluke: 404-9/2017 Datum: 01.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE dodeljuje GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike ... Read More »

Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-23/2017 Broj odluke: 404-23/2017 Datum:31.07.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Mašinokop“ d.o.o. ... Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 godini

prevoz putnika

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U otvorenom postupku javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2017/2018, ... Read More »

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-9/2017 Broj odluke: 404-9/2017 Datum: 21.07.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), a u vezi Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-734/2017 od 16.06.2017. godine načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ... Read More »

GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI – PRODUŽENJE ROKA

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Karađorđeva 78 objavljuje OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (javna nabavka 404-11/2017) 1.Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.com Vrsta naručioca: organ jedinice ... Read More »

Scroll To Top