ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Хватање и уклањање паса са јавних површина
Хватање и уклањање паса са јавних површина

Хватање и уклањање паса са јавних површина

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com

објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуде

 Предмет јавне набавке, број ЈН404-7/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је хватање и уклањање паса са јавних површина, ознака из општег речника јавне набавке: 65000000.  

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова ….

Конкурсна документација за хватање и уклањање паса са јавних површина

 

Scroll To Top