ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина
Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН404-6/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, ознака из општег речника јавне набавке: 79710000.  

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова

Конкурсна документација за обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

Scroll To Top